Helse, miljø og sikkerhet.

Vi har en visjon om en skadefri arbeidsplass, og har derfor stort fokus på HMS. Våre ansatte har til de nødvendig sertifiseringer slik at arbeidet utføres iht. gjeldende lovverk og standarder.